Lad en revisor hjælpe dig med virksomhedens regnskab

13 december 2019 Astrid Pedersen
Lad en revisor hjælpe dig med virksomhedens regnskab

Er du nystartet som selvstændig erhvervsdrivende, er du sikkert godt klar over vigtigheden af at have styr på finanserne. Hvis du ønsker at vækste med din virksomhed, og derfor har brug for investorer eller samarbejds partnere, er det en rigtig god idé til hver en tid at kunne fremvise et korrekt opstillet, transparent og balanceret regnskab. Dette er nemlig en god indikator for en sund økonomi.

Samtidig vil du med et ordentligt regnskab, hvoraf alle udgifter og indtægter klart fremgår i udspecificeret form, kunne undgå de frygtede torskegilder (som er den populære betegnelse for de audits som Skattestyrelsen afholder, hvis de er i tvivl om regnskabets og dine opgørelsers validitet).

Få hjælp fra en revisor, når virksomheden skal køre perfekt

Du har sikkert hørt om stillingsbetegnelserne revisor og bogholder. Men hvad laver en revisor egentlig – og på hvilke punkter adskiller hans eller hendes opgaver sig fra bogholderens? Revirsorer og bogholdere er ofte selvstændige agenter, som – i lighed med dig selv – har et særligt kerne område inden for hvilket de er eksperter.

Dette betyder, at du kan købe dig til ydelser så som bogføring af indtægter og udgifter, udfærdigelse af regnskab, udbetaling af løn og inddrivelse af skyldige beløb og andre opgaver, som hidrører fra den økonomiske drift af din virksomhed, hos en revisor eller en bogholder. Du får således frigivet mere tid og flere ressourcer til at fokusere på det, der er din virksomheds kerneområder – og vil samtidig kunne sove bedre om natten, i tryg forvisning om, at virksomhedens finansielle dispositioner er i sikre, professionelle hænder.

Forskellen på en revisor og en bogholder er, at hvor bogholderen varetager den løbende bogføring og balancering af dit regnskab, er revisorens opgave primært at godkende årsregnskabet.

Det er altid en god idé at vælge et revisor hus, hvor der både arbejder bogholdere og revisorer. Læs mere på borregaard-maagaard.dk

Flere Nyheder